EN

Контактна точка за европрокуратурата


Европейската прокуратура е нов орган, компетентен да провежда разследване и да осъществява наказателно преследване за престъпления против бюджета на Европейския съюз, извършени в държави членки.

Европейската прокуратура се оглавява от европейският главен прокурор – г-жа Лаура Кьовеши. Във всяка държава членка пък се определят независими делегирани прокурори под нейно пряко ръководство. Независимостта на Европейската прокуратура е от ключово значение: службата не е част от институциите на ЕС и не приема указания от тях или от национални власти, включително  не е зависима от българската прокуратура.

Министерски съвет официално е контактна точка, чрез която могат да се подават сигнали за престъпления директно на вниманието на Европейската прокуратура, без информацията да става достояние на българска администрация или на прокуратурата у нас.

 

Как да подадете сигнал до Европейската прокуратура чрез МС?

 

 

Сигнали можете да подавате на e-mail: zerocorruption@government.bg  или на хартия на адрес: гр. София, „бул. Княз Ал. Дондуков“ № 1.

При подаване на сигнал до европейската прокуратура е от значение да се посочат данни за лицето, подаващо сигнала, данни за престъплението и евентуалната съпричастност на конкретни лица към извършването му. Важно е да оставите контакт за обратна връзка, за да можем при необходимост да се прецизира изложението на сигнала Ви с помощта на експерт по наказателно право и процес, определен лично от министър-председателя. 

 

 

Какви престъпления влизат в компетентността на Европейската прокуратура?

 

 

  • Измами, свързани с приходи и разходи с евросредства;
  • Измами, свързани с ДДС (доколкото са свързани с територията на две или повече държави членки и са на стойност поне 10 милиона евро;
  • Пране на активи, получени от измами по отношение на бюджета на ЕС;
  • Активна и пасивна корупция или присвояване, които засягат финансовите интереси на ЕС;
  • Участие в престъпна организация, ако дейностите й са съсредоточени към извършване на престъпления срещу бюджета на ЕС.

Европейската прокуратура може също така да разследва и да осъществява наказателно преследване по отношение на всяка друга незаконна дейност, която е „неразривно свързана“ с престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза.

 

 

Подаване на сигнали на:

 

 

E-mail: zerocorruption@government.bg | Адрес: гр. София, „бул. Княз Ал. Дондуков“ № 1