EN

Информация за дейността на Координационната група в обем и вид, съобразен с действащото законодателство

Решение на Министерския съвет № 789 от 20.10.2022 г. за създаване на Координационна група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз

 

Заповед № Р-141 от 11.08.2023 г. на министър-председателя за утвърждаване на поименния състав на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз

 

Правила за работа на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз приети с единодушие от членовете на Координационната група след приключила писмена процедура на 10 май 2023 г. и влезли в сила от 15 май 2023 г

 

Оперативен план за дейността на Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз за 2023 година приет с единодушие от членовете на Координационната група след приключила писмена процедура на 19 май 2023 г.

 

Обща информация относно ограничителните мерки на Европейския съюз, изпратена за публикуване и до членовете на Координационната група