EN

Таня Митова е назначена за председател на Патентното ведомство

02.06.2022

Със заповед на премиера Кирил Петков за председател на Патентното ведомство е назначена Таня Митова. Тя има юридическо образование. В периода 1998 г - 2014 г Таня Митова е представлявала в Патентното ведомство различни български и чуждестранни фирми. През 2014 г е била председател на ведомството.
С друга заповед на премиера от длъжността председател на Патентното ведомство е освободена Владя Борисова.