EN

Премиерът Кирил Петков проведе среща с президента на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер

10.06.2022

 

Министър-председателят Кирил Петков проведе среща с президента на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер. Нови инвестиции в областта на зеления преход, транспорта, енергетиката, регионалното сближаване и малките и средните предприятия бяха във фокуса на разговора.

 

Кирил Петков и Вернер Хойер бяха категорични, че сътрудничеството в контекста на изпълнението на ключови проекти в страната трябва да продължи, което ще допринесе за по-висок растеж и заетост. Българският премиер подчерта, че задълбочаването на партньорството и подкрепата на банката към публичния и частния сектор ще доведат до положителни резултати не само за България, но и за региона. „Ние се стремим да подобрим институционалната прозрачност и капацитет. Планът за възстановяване и устойчивост е добра възможност за съвместна работа“, посочи министър-председателят.

 

По време на срещата бяха обсъдени възможностите и инструментите за зелен преход, като Модернизационния фонд и Механизма за справедлив преход, както и подкрепата, която ЕИБ предоставя на България за структуриране на Фонд за декарбонизация.

 

През 2021 г. Групата на ЕИБ, която се състои от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, предостави заеми, гаранции и пое ангажименти за дялово участие по проекти в България на стойност 948 млн. евро. През изминалата година размерът на заемите от ЕИБ за България достигна 176 млн. евро за устойчива инфраструктура, екологично градско развитие и стопанска дейност. ЕИФ ангажира 772 млн. евро за нови проекти за малки и средни предприятия. Общо 5 900 предприятия и 126 000 работни места успяха да се възползват от  отпуснатите заеми.