EN

Участие на премиера Стефан Янев в Световната среща на лидерите в рамките на 26-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

01.11.2021