EN

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ за 2021 г.

 

  1. Радка Младенова Аргирова - съветник в политически кабинет на министър-председателя;
  2. Весела Борисова Чернева - съветник в политически кабинет на министър-председателя;
  3. Милена Петрова Дракалиева-Пеневска - държавен експерт в дирекция "Централно координационно звено";
  4. Радослав Карамфилов Ангелов – старши специалист в отдел „Снабдяване и транспорт“ в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“.