EN

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на КФП за деветмесечието на 2017 година

С документа можете да се запознаете тук


Друга информация