EN

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет към полугодието на 2022 г.

С документа може да се запознаете тук