EN

Отчет за изпълнението на бюджета на Министерския съвет с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2022 г.

Документ 1

Документ 2