EN

Отчет за изпълнението на бюджета на Министерския съвет с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2022 г.

Документ 1

Документ 2