EN

Зарица Динкова - министър на туризма

Зарица Динкова е заместник-министър на външните работи на Република България с ресор “Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие” в двете служебни правителства през 2021 г.
Главен политически съветник в Европейския парламент. Има опит като мениджър на големи международни проекти за ООН и ЕС.


Започва работа в държавната администрация като старши експерт в дирекция „Международни отношения“ на Министерството на земеделието.
Развивала е собствен бизнес в областта на международната дигитална комуникация в туризма.

Владее испански, английски и руски език, ползва френски.