EN

Кръстю Кръстев - министър на културата

Кръстю Кръстев е роден на 25 ноември 1956 г. в Пазарджик.


През 1983 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Работил е в Куклен театър-Пазарджик, както и в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ в Смолян. През 1998 г. става негов директор и главен художествен ръководител.
От 2010 г. Кръстьо Кръстев е директор на Драматичен театър – Пловдив. За този период, в който е директор на Пловдивския драматичен театър, са реализирани много и мащабни театрални постановки. Кръстев работи заедно с драматурга Александър Секулов. През 2022 г. Кръстю Кръстев получава специалната награда „Пловдив“ за изключителен принос.