EN

Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2021 г.

 

С документа може да се запознаете тук:


Друга информация