Официална страница за посещението на папа Франциск в България

За България

Дестинация България

България се намира в Югоизточна Европа, в североизточната част на Балканския полуостров.  Със своите над 110 000 кв. км площ, страната е с географско положение, което я поставя на кръстопът между Европа, Азия и Африка. Тя е европейска, балканска, черноморска и дунавска страна.

 

НАСЕЛЕНИЕ

Населението на България наброява 7,1 милиона жители, като над 71% от тях са съсредоточени в градовете. Територията на България е обитавана от най-дълбока древност. Свидетелства за това са многобройните селищни и надгробни могили. България  е  една  от  най-старите  европейски  държави и не е променяла своето име, откакто е основана.

 

 

 

КЛИМАТ

Разположението ѝ на прехода между два климатични пояса я прави изключително разнообразна. Климатът е умерено-континентален с ясно изразени четири различни сезона - зелена и прохладна пролет, слънчево и горещо лято, златна и плодородна есен и снежнобяла зима. Средната годишна продължителност на слънчевото греене за територията на България възлиза на около 2500 часа.

 

ПЛАНИНИ

Почти 70% от територията на България е заета от равнинни и хълмисти местности и 30% от предпланински и планински. Средната височина на територията на страната е 467 м. Сред почти 40 планински масива най-големите са Рила, Пирин, Витоша, Родопите и Стара планина. Снежната покривка в планините се задържа от декември до март. 

 

МОРЕ

На изток българските земи достигат до Черно море. Крайбрежието е с дължина 378 км и е изпълнено с 209 красиви плажа с бял и ситен пясък, с живописни заливи и пещерни феномени.

 

РЕКИ

Страната има добре развита речна мрежа от около 540 реки, повечето от тях – с изключение на река Дунав, са сравнително къси и с ниски водни нива. Река Дунав е северната граница на страната и я свързва с Централна и Западна Европа.

 

ПРИРОДА

На територията на България има над 600 вида минерални води в 1600 извора, които я нареждат на едно от първите места в Европа по този показател. В страната има три национални парка, 55 резервата, 11 природни парка, 503 защитени местности и 35 поддържани резервата. Към тях се прибавят и 114 орнитологично важни места, в които се срещат редки видове птици. Защитени са 574 вида растения, 483 вида животни и 1774 вековни дървета. В страната са създадени три национални парка – „Пирин“ (ЮНЕСКО), „Рила“, „Централен Балкан“, както и 11 природни парка.

ТУРИЗЪМ
През 2018 г. България е посетена общо от 9 273 345 чуждестранни граждани. За първи път в историята на туристическата ни статистика бе премината границата от 9 млн. чужди туристи. След създаването на самостоятелното Министерство на туризма ръстът на тези посещения е около 31% спрямо 2015 г. Приходите от международен туризъм възлизат на над 7,3 млрд. лв. през миналата година и нарастването им спрямо 2015 г. е с близо 35%. Най-развити са морският и планинският туризъм, които допринасят за около 80% от общите приходи.

 

 

*Снимките и текстовете в тази страница са предоставени от Министерството на туризма за използване и публикуване на официалната уебстраница за посещението на папа Франциск в България – 5-7 май 2019 г.