EN

Димитър Маргаритов е назначен на длъжността заместник-министър на икономиката и индустрията

27.05.2022

Със заповед на министър-председателя Кирил Петков на длъжността заместник-министър на икономиката и индустрията е назначен Димитър Маргаритов. Маргаритов е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“.


През последните 7 години той е бил председател на Комисията за защита на потребителите. Преди това е заемал ръководни длъжности в предприятие „Ръководство на въздушното движение”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в Министерството на образованието и науката и Министерството на външните работи.


Маргаригов има множество допълнителни квалификации в областта на подготовката на администрацията за ефективно усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС, управлението на системи за осигуряване на информационната сигурност, както и в областтите на финансите и счетоводството.